Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Państwowa Rada Sądownictwa w Republice Chorwacji

Creator:

Składowski, Konrad

ORCID:

0000-0003-3199-7440

Subject and Keywords:

Państwowa Rada Sądownictwa   Konstytucja Chorwacji   władza sądownicza   sądy w Republice Chorwacji

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Państwowa Rada Sądownictwa jest w Chorwacji organem konstytucyjnym. Zgodnie z postanowieniem Konstytucji Rada składa się z jedenastu członków wybieranych na czteroletnią kadencję: siedmiu sędziów, dwóch profesorów nauk prawnych i dwóch deputowanych do Saboru, z których jeden musi być członkiem opozycji. Członków Rady z grona sędziów wybierają sędziowie. Tryb jej wyboru oraz kompetencje szczegółowo reguluje ustawa o Państwowej Radzie Sądowniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.2

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 17-26

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii