Object

Title: Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

Alternative title:

Modern forms of communication — the image of changes as seen in newspaper market

Creator:

Burzyński, Michał

Subject and Keywords:

press market   communication   citizen journalism   new technologies  
rynek prasowy   media   komunikowanie   dziennikarstwo obywatelskie   nowe technologie

Abstract:

Modern technologies contribute to the dynamic changes taking place in the press communications model. One-way communication characteristic for the traditional printed word is increasingly being replaced by two-way transmission, which gradually becomes a symbol of the modern times. The variety of possibilities of reaching out to the reader enables new models of communication, previously unknown in the newspaper market, to be created. The changes also affect the role of a journalist, as well as journalistic profession, which is refl ected in the growing popularity of citizen journalism. The purpose of this article is to present an image of changes that have occurred over the years in the press communication and to attempt an identification of a modern journalist, somehow being the result of these changes. This will allow us to illustrate the difference between a traditional, certifi ed journalist and a journalist of new technologies.  

Współczesne technologie przyczyniają się do dynamicznych zmian, zachodzących w komunikacji prasowej. Jednokierunkowy przekaz komunikacyjny, charakterystyczny dla tradycyjnego słowa drukowanego coraz częściej zastępowany jest przekazem dwukierunkowym, co pomału staje się symbolem czasów nowożytnych. Wszelakość możliwości dotarcia z informacją do czytelnika sprawia, iż powstają modele komunikacji dotychczas nieznane na rynku prasowym. Zmianom ulega także zarówno rola dziennikarza, jak i sama jego postać, czego przejawem jest rosnąca popularność dziennikarstwa społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie obrazu zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w komunikacji prasowej, oraz próba zidentyfikowania współczesnego dziennikarza, będącego niejako rezultatem wymienionych zmian. Pozwoli to przedstawić różnicę między tradycyjnym, certyfi kowanym dziennikarzem a dziennikarzem nowych technologii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108763   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 12 (2012), s. 37-49

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 26, 2020

Number of object content hits:

61

Number of object content views in PDF format

63

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information