Object

Title: Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Alternative title:

Disputes as to the Legal Status of Independent Public Health Care Facilities

Creator:

Łysoń, Artur

ORCID:

0000-0002-0615-2131

Subject and Keywords:

economic activity   therapeutic activity   therapeutic entity   entity performing medical activities   entrepreneur   independent public health care facility   health care system  
działalność gospodarcza   działalność lecznicza   podmiot leczniczy   podmiot wykonujący działalność leczniczą   przedsiębiorca   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   system ochrony zdrowia

Abstract:

Life and health are values which are of fundamental importance both for individuals and for the proper functioning of society. Therefore, topics concerning health care in Poland have always aroused great controversy and numerous disputes. The functioning of the health care system is an important topic of public debate, scientific controversy, as well as private dispute amongst Poles. This article does not, however, focus on the sociological aspects of the operation of the health care system, but rather on the legal status of the primary legal-organizational unit of the system, namely independent public health care facilities. The analysis has been subjected to the genesis of the solutions functioning to date as well as the problems which have arisen in this respect. The legal conditions surrounding the activity of independent public health care facilities IPHF presented in this article, in particular the disputes as to whether or not these entities have alegal personality and entrepreneurial status, demonstrate alack of consistency on the part of the legislature, imprecision and inconsistency of regulations and anotable absence of aconception as to how the health care system should ultimately be shaped from the institutional point of view. Without denying the benefits of the introduction of modern methods of management in medical entities, it should be stressed that simply achange in the legal-organizational form is not comprehensive reform, but only afragment thereof.  

Życie i zdrowie to wartości o podstawowym znaczeniu zarówno dla jednostek, jak i dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw. Dlatego też tematyka dotycząca służby zdrowia w Polsce zawsze wzbudzała duże kontrowersje i liczne spory. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest istotnym tematem debat publicznych, sporów naukowych oraz prywatnych dysput Polaków. Niniejszy artykuł nie koncentruje się jednak na socjologicznych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,lecz na statusie prawnym podstawowej jednostki organizacyjno-prawnej tego systemu, czyli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizie została poddana również geneza funkcjonujących rozwiązań oraz problemy, jakie w tym zakresie się ujawniły. Przedstawione wniniejszym artykule prawne uwarunkowania działalności SPZOZ-ów, w szczególności spory co do posiadania lub nie przez te jednostki osobowości prawnej i statusu przedsiębiorcy, pokazują brak konsekwencji ustawodawcy, nieprecyzyjność i niespójność regulacji oraz wyraźny brak koncepcji tego, jak system ochrony zdrowia powinien się docelowo kształtować od strony instytucjonalnej. Nie negując korzyści, jakie płyną z wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania w podmiotach leczniczych, należy podkreślić, że sama zmiana formy organizacyjno-prawnej nie jest kompleksową reformą, a jedynie jej fragmentem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108674   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 161-177

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 5, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118301

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information