Object

Title: Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?

Alternative title:

Law — fair or economically efficient?

Creator:

Balczunas, Krzysztof

Subject and Keywords:

law   justice   efficiency of law   law and economics  
prawo   sprawiedliwość   efektywność prawa   ekonomiczna analiza prawa

Abstract:

The article presents the stance in adiscussion about the axiological preferences that should be considered by the legislator while enacting the law. In the light of growing importance of law and economics, the author makes an attempt to answer the question about which of the values — economic efficiency or justice — the organs issuing but also using law, should give primacy.The author presents different views on the meanings for justice and economic efficiency. Then shows the most important factors to be considered while enacting the law, so it may be economically efficient. Following this, he contemplates if enactment of law that is only economically efficient is sufficient.In conclusion the author delineates the view that the law may neither be only economically efficient, nor only fair. The legislator has an obligation and apossibility to take under consideration in the legislation the economic and social — including fairness’ — effects of the enacted law.  

Artykuł prezentuje stanowisko w dyskusji na temat aksjologicznych preferencji, jakie uwzględniać powinien prawodawca przy stanowieniu prawa. W świetle zyskującej coraz większe znaczenie ekonomicznej analizy prawa autor podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie, której zwartości — efektywności ekonomicznej czy sprawiedliwości — organy stanowiące, ale także stosujące normy prawne winny dać prymat. Opracowanie stanowi zatem głos w dyskusji na temat tego, jakie prawo być powinno — efektywne ekonomicznie czy sprawiedliwe. Autor przedstawia różne ujęcia znaczeniowe pojęć sprawiedliwości i ekonomicznej efektywności prawa. Następnie wskazuje najistotniejsze aspekty, jakie ustawodawca powinien uwzględnić w procesie stanowienia prawa, aby mogło ono być efektywne ekonomicznie. W dalszej kolejności rozważa, czy na stanowieniu prawa wyłącznie efektywnie ekonomicznego ustawodawca może poprzestać. Wkonkluzji autor stoi na stanowisku, że prawo nie może być ani wyłącznie efektywne ekonomicznie, ani wyłącznie sprawiedliwe. Prawodawca ma obowiązek i możliwości uwzględniać w procesie ustawodawczym zarówno skutki ekonomiczne, jak i społeczne — w tym sprawiedliwościowe — stanowionego prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108665   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 27-37

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

37

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118292

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information