Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na zbycie składników jej majątku

Alternative title:

The consent of the general meeting of the shareholders of a joint stock company for the sale of assets of this company

Creator:

Stopiak, Magdalena

ORCID:

0000-0001-8498-7671

Subject and Keywords:

spółka akcyjna   zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy   uchwała akcjonariuszy

Description:

Tyt. zeszytu: Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Abstract:

Celem artykułu jest analiza spornych zagadnień dotyczących wymogu wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej w przypadkach prowadzących do zbycia składników majątku spółki kapitałowej. Podjęta został a analiza koncepcji, które wskazują skutki wywoływane przez czynność prawną prowadzącą do zbycia składników majątku spółki bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także problemy praktyczne samych regulacji opisanych w art. 393 k.s.h. Podane zagadnienia rozważane są z uwzględnieniem stanu faktycznego, relewantnych z punktu widzenia praktycznego, poprzez skonfrontowanie poglądów prezentowanych przez doktrynę i orzecznictwo. Analizie poddano możliwość sprzedaży udziałów spółki zależnej bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także konieczność wyrażenia zgody w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej do sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład majątku spółki kapitałowej. Autorka niniejszego artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie, który z prezentowanych poglądów jest słuszniejszy w świetle obowiązującego stanu prawnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 141-152

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg