Object

Title: Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

Alternative title:

The foundation as the form activation of the of disabled and elderly persons

Creator:

Pleśniak, Marcin

ORCID:

0000-0002-3024-2735

Subject and Keywords:

foundation   senior   economic activity   association   disabled people  
fundacja   osoby niepełnosprawne   osoby starsze   działalność gospodarcza   stowarzyszenia

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

The purpose of this article is to describe foundations, which are one of the most popular form of social activities next to associations. The author presents the foundation as a good way to the mobilization of disabled and elderly people. In the first part of the article the author presents a brief history of the development of foundations. The next section presents legal grounds of foundation in the Polish law. This ground is the Law of Foundation, dated 1984. Additionally, the article presents a comparison of the two forms of the social activities: foundations and associations. The most important differences are:Foundations — the main component of it are assets donated by the sponsor. Associations — people who create this form of social activity are the main component.Foundations — governing board holds the control over foundations; other organs are optional. Associations — authorities comprise of assembly of association members, governing board and an obligatory internal audit office.Foundation — directs its activities and represents it to the world; cannot direct its activities to the governing board. Associations — activities can be directed to the world but also to the members of the association.The article also presents a definition of economic activity and foundations’ possibilities to take such activities. The author describes his own experience at the foundation created by teachers and graduates from his former school for blind children.The article presents common challenges newly starting foundations have to face, the most important of which is the problem of vague evaluation criteria for applications in competitions organized by public authorities and problems with acquiring source of funds for their activity.In the last part of the article the author presented areas of activities performed by foundations working for disabled and elderly persons. The main scope is, of course, taking care of the elderly and disabled, but also facilitating the access to culture, art and the organization of tourist trips.The above mentioned activities are more and more needed and a lot of organizations are developing these areas.  

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie fundacji, które oprócz stowarzyszeń są najpopularniejszą formą działalności społecznej jako środka aktywizacji dwóch zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, czyli osób niepełnosprawnych i starszych. Po krótkim rysie historycznym kształtowania się fundacji jako podmiotu prawa została zaprezentowana konstrukcja prawna owego podmiotu. Ustawową podstawą funkcjonowania fundacji wPolsce jest ustawa z 1984 r. o fundacjach. Ponadto w artykule zestawiono cechy fundacji i stowarzyszenia, które są dwiema najpopularniejszymi formami działalności społecznej. Najważniejsze różnice między nimi to:1. Istota: fundacje — istotą jest majątek przekazywany przez fundatora; stowarzyszenia — istotą jest grupa osób tworząca zrzeszenie; 2. Organy: fundacje — jedyny obligatoryjny organ stanowi zarząd, inne organy są fakultatywne; stowarzyszenia — organy obligatoryjne to zarząd i organ kontroli wewnętrznej, walne zebranie członków jako najwyższa władza w stowarzyszeniu;3. Cele/Działania: fundacje — realizacja celów statutowych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, niedopuszczalne działania na rzecz członków władz fundacji; stowarzyszenia — możliwe działania na rzecz członków stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych.W artykule opisano pojęcie działalności gospodarczej i możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez fundacje. Scharakteryzowano również doświadczenia autora związane z uczestnictwem w działalności fundacji. Według autora głównymi problemami nowych fundacji są niejasne kryteria rozstrzygania konkursów o realizację zadań publicznych organizowanych przez władze publiczne, a także trudności z pozyskiwaniem środków finansowych przed uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego. Ukazano problemy nowych, rozpoczynających działalność fundacji. Wskazano obszary działalności fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym i starszym. Są nimi przede wszystkim opieka i wsparcie w opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, jak również organizowanie dostępu do kultury i sztuki, a także organizowanie wyjazdów turystycznych dla tych grup społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108577   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 125-136

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118148

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information