Object

Title: Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

Alternative title:

Characteristics of senior consumer behavior models on the culture market

Creator:

Januszewska, Małgorzata J.

ORCID:

0000-0001-5893-9561

Subject and Keywords:

consumers’ characteristics   consumption patterns   cultural market   elderly people on culture market   elders’ consumption patterns  
charakterystyka konsumentów   konsumpcja u seniorów   modele konsumpcji   rynek kultury   seniorzy na rynku kultury

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

The article raises the issue of elderly people’s behavior in a cultural goods and services market. Its purpose is to characterize these behaviors as well as organize them in a systematic way. This will serve to complement the research gap that can be observed in studies related to the cultural market. To achieve the indicated results, the analysis of secondary data was used. Analysis was used to determine the criteria for belonging to the group being researched and to determine the importance of the issues discussed. In further stages, this analysis was used to distinguish the most accurate, according to the author, taxonomies of consumers on the examined market. Then, non-targeted interviews and individual in-depth interviews were conducted, in order to confirm the usefulness of the application of a given systematic approach and to assign specific cultural behaviors to it. The result of the conducted research is explanation the mechanism of how the cultural need arises. This is an important element due to the frequent attempts to influence the demand on the market with price mechanisms by producers or management such as Ministry of Culture and National Heritage. Next, based on the results of free-form interviews and analyzed typologies, a typology of consumer groups on the cultural market was created along with behavior typical for them.  

Artykuł porusza problematykę zachowań konsumentów-seniorów na rynku dóbr i usług kultury. Jego celem jest charakterystyka tych zachowań oraz uporządkowanie ich w sposób usystematyzowany. Posłuży to uzupełnieniu luki badawczej, którą można obserwować w opracowaniach odnoszących się do rynku kultury. Do osiągnięcia tych rezultatów zastosowano analizę danych wtórnych, które posłużyły ustaleniu kryteriów przynależności do badanej grupy oraz ustalenia wagi poruszanej problematyki. W dalszych etapach analiza ta posłużyła wyodrębnieniu najtrafniejszych, zdaniem autorki, systematyk konsumentów na badanym rynku. Następnie przeprowadzono wywiady nieukierunkowane oraz indywidualne badania pogłębione, aby potwierdzić użyteczność zastosowania danej systematyki oraz przypisać jej konkretne zachowania ze sfery kultury. Wynikiem przeprowadzonych badań jest objaśnienie mechanizmu powstawania potrzeby kulturowej. Jest to istotny element z uwagi na częste próby oddziaływania na wielkość popytu na rynku kultury mechanizmami cenowymi przez jej producentów i zarządców, takich jak na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie wyników wywiadów swobodnych i analizowanych typologii została utworzona typologia grup konsumentów na rynku kultury wraz z charakterystycznymi dla nich zachowaniami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108573   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 61-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

207

Number of object content views in PDF format

213

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118144

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information