Object

Title: Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

Alternative title:

Ethical aspects of clinical trials in the context of criminal-law regulations

Creator:

Piech, Karolina

ORCID:

0000-0001-8651-3998

Subject and Keywords:

clinical trial   medical experiment   randomization   ethics   medical criminal law  
badanie kliniczne   eksperyment medyczny   randomizacja   etyka   lekarskie prawo karne

Abstract:

The article discusses the issue of rules of conducting clinical trials, both in criminal and ethical terms. The author presents successively the principles of conducting medical experiments, including research on medicinal products with the participation of people, especially focusing on the issue of risk that threatens the patient. Next, the ethical principles of conducting clinical trials, classified by international rank acts, are described. The author compares the content of two groups of norms, striving to answer the question of whether it is possible that such a state of affairs exists, in which a clinical trial would be legally accepted, but would not be characterized by the attribute of ethics.  

Artykuł porusza problematykę reguł prowadzenia badań klinicznych w aspekcie zarówno prawnokarnym, jak ietycznym. Autorka przedstawia kolejno karnomaterialne zasady prowadzenia eksperymentów medycznych, wtym badań produktów leczniczych z udziałem ludzi, skupiając się w szczególności na zagadnieniu ryzyka grożącego pacjentowi. Następnie na gruncie niniejszej pracy dokonano charakterystyki zasad etycznych prowadzenia badań klinicznych, statuowanych przez akty rangi międzynarodowej. Autorka porównuje treść obu grup norm, dążąc do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest istnienie takiego stanu faktycznego, wktórym badanie kliniczne będzie prawnokarnie dozwolone, natomiast nie będzie charakteryzować się przymiotem etyczności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108564   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.27.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 27 (2019), s. 73-89

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

136

Number of object content views in PDF format

143

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118124

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information