Object

Title: Wybrane aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce z perspektywy ośrodka onkologicznego (praca poglądowa)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce z perspektywy ośrodka onkologicznego (praca poglądowa)

Alternative title:

Selected aspects of conducting clinical trials in Poland from the perspective of an oncology center (review paper)

Creator:

Tańska, Ewa

ORCID:

0000-0001-5940-4112

Subject and Keywords:

clinical trials   GCP   quality of life   patient-reported outcomes  
badania kliniczne   GCP

Abstract:

Clinical trials are a very important area of operation of medical institutions in Poland. The aim of the considerations undertaken in this study was to identify and characterize the aspects of conducting clinical trials from the perspective of an oncology center. The goal was achieved through literature studies, presentation and analysis of secondary research results and their interpretation. Critical analysis of the literature covering articles in national and international journals as well as reports of wellknown institutions published in the first two decades of the 21st century. The area of interest includes economic, health and social determinants that do not exhaust the topic. Among the economic aspects, human resources, technical, infrastructure and financial resources were identified. As part of health and social determinants, one should take into account epidemiological data which show that every year the number of people falling ill with cancer increases and also information about the patient’s quality of life. The intention of the article is to indicate those conditions for conducting clinical trials that have the greatest impact on the need, safety and quality of their realization in an oncology center. The factors were discussed from the perspective of the participants in the process, i.e. sponsor, research center, investigators, patients and the government.  

Badania kliniczne są bardzo ważnym obszarem funkcjonowania placówek medycznych w Polsce. Celem rozważań podjętych w niniejszej pracy było zidentyfikowanie i charakterystyka aspektów prowadzenia badań klinicznych z perspektywy ośrodka onkologicznego. Cel został zrealizowany przez studia literaturowe, prezentację i analizę wyników badań wtórnych i ich interpretację. Krytyczna analiza literatury przedmiotu objęła artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz raporty znanych instytucji, wydanych w dwóch pierwszych dekadach XXI w. W obszarze zainteresowań znalazły się uwarunkowania ekonomiczne, zdrowotne i społeczne, które nie wyczerpują tematu. Wśród ekonomicznych aspektów zidentyfikowano zasoby kadrowe, techniczne i infrastrukturalne oraz finansowe. Wramach uwarunkowań zdrowotnych i społecznych należy mieć na względzie dane epidemiologiczne, które wskazują, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób zapadająca na nowotwory oraz informacje dotyczące jakości życia pacjenta. Przesłaniem artykułu jest wskazanie tych uwarunkowań prowadzenia badań klinicznych, które mają największy wpływ na potrzebę, bezpieczeństwo i jakość ich realizacji w ośrodku onkologicznym. Czynniki zostały omówione z perspektywy uczestników procesu, tj. sponsora, ośrodka badawczego, badaczy, pacjentów oraz państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118610   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.128

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 207

Number of object content views in PDF format

1216

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128157

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information