Object

Title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

Alternative title:

Gloss of the resolution of the Supreme Court from the 19 of October 2018

Creator:

Dobosz, Damian

ORCID:

0000-0001-7109-7346

Subject and Keywords:

supreme court   property   marriage   assets   join material propoerty   separate material property  
glosa   Sąd Najwyższy   własność   małżeństwo   majątek   majątek wspólny   majątek osobisty

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

The glossed resolution of the Supreme Court from 19 October 2018, signature III CZP 45/18 settles the issue presented by the District Court which referred to the problem of whether an item acquired during a joint property marriage partly from funds from the separate property of one of the spouses and partly from the joint property is wholly included in joint property, or is included in the property which includes more funds for gaining the item, or is included in separate property of one of the spouses and at the same time in joint marital property in shares equivalent to the proportion of funds allocated from these properties for acquiring the item? The gloss presents the factual situation stated by the District Court and the outlooks presented by the doctrine referring to the perception of separate and joint marital property. Then, the most vital issues from the Supreme Court resolution and the consequences of this resolution are presented.  

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. sygn. III CZP 45/18 rozstrzyga zagadnienie prawne przedstawione przez sąd okręgowy, które brzmiało następująco: Czy rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje reżim ustawowej wspólności majątkowej, w części ze środków pochodzących z majątku odrębnego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego wchodzi w całości do majątku wspólnego, czy też wchodzi do tego z majątków, z którego pochodzi większa część środków na nabycie rzeczy, czy też wchodzi do majątku odrębnego jednego z małżonków i jednocześnie do ich majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na nabycie rzeczy? W glosie przedstawiony został stan faktyczny ustalony przez sąd okręgowy i przedstawione doktrynalne ujęcia majątku osobiste i wspólnego małżonków. Następnie zaprezentowano najważniejsze tezy z uchwały Sądu Najwyższego oraz konsekwencje prawne rozstrzygnięcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   glosa

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108544   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 197-206

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 11, 2022

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

137

Number of object content views in PDF format

139

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information