Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych

Creator:

Sikora, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-2826-6180

Subject and Keywords:

prawo nowych technologii   własność intelektualna   znaki towarowe

Abstract:

Artykuł odnosi się do złożonej relacji między znakami towarowymi a rejestracją domen internetowych. W związku z rosnącym znaczeniem domen internetowych można zaobserwować dynamicznie rozwijający się obszar potencjalnych naruszeń znaków towarowych, takich jak pasywna rejestracja domeny internetowej, rejestracja w złej wierze lub też zjawisko cybersquattingu. Opracowanie dotyczy kwestii związanych z międzynarodowym mechanizmem rozwiązywania sporów domenowych wypracowanych przez ICANN w postaci procedury UDRP oraz odpowiednich arbitraży akredytowanych przez tę instytucję. Co więcej, prezentuje istotne decyzje arbitrażowe oraz krajowe związane ze sporami o naruszenie znaku towarowego przez działania związane z domenami internetowymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 53-62

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg