Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Horyzontalny skutek oddziaływania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w linii orzeczniczej Trybunalu Sprawiedliwosci UE

Creator:

Moskal, Anna   Kozłowski, Jakub

ORCID:

0000-0001-9070-069X   0000-0003-2889-1426

Subject and Keywords:

horyzontalny zakres   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej   UE

Description:

Tyt. zeszytu: Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Abstract:

Jednym z największych wyzwań prawa europejskiego jest uzyskanie balansu między systemami prawnymi poszczególnych państw członkowskich a systemem Unii Europejskiej. Zagadnieniem, które jawi się jako niezwykle interesujące w tym kontekście, jest horyzontalny skutek oddziaływania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Autorzy artykułu dokonali rekonstrukcji linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE, które w sposób konsekwentny rozwija wykładnię tej problematyki — od legendarnego już wyroku wielkiej izby Trybunału w sprawie C-617/10 Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi po najnowszy w badanym zakresie wyrok wielkiej izby Trybunału w sprawach połączonych C‑569/16 i C‑570/16 Stadt Wuppertal przeciwko Marii Elisabeth Bauer oraz Volker Willmeroth przeciwko Martinie Broßonn. Autorzy podjęli się także ewaluacji dotychczasowej linii orzeczniczej w sposób holistyczny, biorąc pod uwagę czynniki wynikające z całego systemu prawnego UE oraz jej zasad i wartości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 21-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg