Object

Title: Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Alternative title:

Concepts of the grounds for cassation appeal in the law on proceedings before administrative courts

Creator:

Petrus, Radosław

ORCID:

0000-0003-2921-4830

Subject and Keywords:

grounds for cassation appeal   cassation appeal   cassation grounds  
podstawy skargi kasacyjnej   skarga kasacyjna   podstawy kasacyjne

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

The article refers to the concept and essence of the grounds for cassation appeal in administrative court proceedings. Their understanding and scope has caused discrepancies in both the doctrine and the jurisprudence and has been the subject of many disputes. The study also describes the relation between acassation appeal in administrative court proceedings and acassation appeal in civil proceedings. The article shows the evolution of opinions of jurisprudence and doctrine in the under-standing of cassation bases. It also brings up the issue of the possibility of appealing in cassation pro-ceedings against infringements of law other than those literally indicated in the act. Moreover, it pre-sents an understanding of the grounds of the cassation appeal obtained by means of the interpretative measures, which provides the plaintiffs with effective legal protection  

Artykuł odnosi się do pojęcia iistoty podstaw skargi kasacyjnej wpostępowaniu sądo-woadministracyjnym. Ich rozumienie izakres budziły rozbieżności zarówno wdoktrynie, jak worzecznictwie oraz były przedmiotem wielu sporów. Opracowanie opisuje relację skargi kasacyj-nej wpostępowaniu sądowoadministracyjnym do skargi kasacyjnej zpostępowania cywilnego. Artykuł ukazuje ewolucję poglądów orzecznictwa idoktryny wzakresie rozumienia podstaw kasa-cyjnych. Przybliża też kwestię możliwości zaskarżania skargą kasacyjną innych niż literalnie wska-zanych wustawie naruszeń prawa. Co więcej, prezentuje uzyskane dzięki zabiegom interpretacyj-nym takie rozumienie podstaw skargi kasacyjnej, które zapewnia skarżącym skuteczną ochronę prawną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108475   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 93-113

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

119

Number of object content views in PDF format

127

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117822

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information