Object

Title: Egzekucja z akcji zdematerializowanych w małżeńskiej wspólności majątkowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Egzekucja z akcji zdematerializowanych w małżeńskiej wspólności majątkowej

Alternative title:

Enforcement of dematerialised shares in a marital joint property

Creator:

Zimoński, Tomasz

Subject and Keywords:

dematerialized shares   civil procedure   marriage   property community  
egzekucja (prawo)   akcje zdematerializowane   procedura cywilna   małżeństwo   wspólność majątkowa

Abstract:

The article deals with the issue of the course of execution from dematerialized shares, which belong to the common property of the spouses. Both the substantive law and the procedural law were analysed. The remarks made also take into account the issues of the subject of execution, the course of proceedings and the limits set by the binding legal regulations. As a result, the solutions proposed by the legislator were evaluated and at the same time postulates de lege ferenda were identified.  

W artykule poruszono kwestię przebiegu egzekucji z akcji zdematerializowanych, które należą do majątku wspólnego małżonków. Analizie poddano zarówno przepisy prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Poczynione uwagi uwzględniają także zagadnienia przedmiotu egzekucji, przebiegu postępowania oraz granic wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. W rezultacie dokonano oceny zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, jednocześnie wskazując postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108449   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.021

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

454

Number of object content views in PDF format

478

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117303

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information