Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Alternative title:

Non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company

Creator:

Lewandowska, Sandra

Subject and Keywords:

non-existent resolution   resolution   legal action   declaration of intent   limited liability company   Code of Civil Procedure   Code of Commercial Companies

Abstract:

This text is a theoretical and legal analysis of the issue of non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company. At the beginning, an attempt was made to define and specify the legal character of the resolution. Next, concepts concerning non-existent resolutions were presented (lat. negotium non existens), including the issue of non-existence of a resolution and a non-existent legal action, as well as the issue of a negative resolution. Next, the ways of appealing against non-existent resolutions were discussed. The article also contains the position of doctrine and the review of jurisprudence on this subject. The aim of the article is to draw attention to the existing inaccuracies and doubts related to the non-existent resolution. The observations made in the article allowed to formulate de lege ferenda postulates.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book

Identifier:

ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)  
ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.019

Language:

eng   pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm