Object

Title: Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

Alternative title:

The effects of employer’s declaration of bankruptcy in labor law proceedings

Creator:

Borys, Adrian

ORCID:

0000-0002-1620-285X

Subject and Keywords:

declaration of bankruptcy   employer   suspension of proceedings   receiver   proceedings regarding the bankrupt’s estate  
ogłoszenie upadłości   pracodawca   zawieszenie postępowania   syndyk   postępowania dotyczące masy upadłości

Abstract:

Separate proceedings in the field of labor law is a proceeding regarding the bankruptcy estate, irrespective of whether the claimed claim is a pecuniary or non-pecuniary claim. The declaration of the employer’s bankruptcy always affects the course of such proceedings. The ongoing proceedings are subject to suspension from office when the employer is declared bankrupt. In this respect, the position of the Supreme Court expressed in the resolution of 5 July 2002, III PZP 5/02 is incorrect. The proceeding in the case of restoration to work is also the proceeding regarding the bankruptcy estate, because the execution of the judgment will be related to the management of the bankrupt company’s employer, which is part of the bankruptcy estate. Depending on the type of claim, proceeding may be taken after the receiver has been established or after the mode of reporting the active debt specified in the bankruptcy law has been exhausted.  
Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy jest postępowaniem dotyczącym masy upadłości, niezależnie od tego czy dochodzone roszczenia jest roszczeniem pieniężnym, czy niepieniężnym. Ogłoszenie upadłości pracodawcy zawsze wpływa na przebieg takiego postępowania. Toczące się postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. W tym zakresie błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5 lipca 2002 r., III PZP 5/02. Postępowanie w sprawie o przywrócenie do pracy jest również postępowaniem dotyczącym masy upadłości, ponieważ wykonanie zapadłego wyroku będzie związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego pracodawcy, które wchodzi w skład masy upadłości. W zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia może zostać podjęte po ustanowieniu syndyka albo po wyczerpaniu trybu zgłaszania wierzytelności określonego w prawie upadłościowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108446

DOI:

10.34616/23.20.018

Language:

eng   pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

273

Number of object content views in PDF format

283

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117294

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information