Object

Title: Zabezpieczenie dowodów a protokół stanu faktycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie dowodów a protokół stanu faktycznego

Alternative title:

Securing of the evidences, and the report regarding the actual state of affairs

Creator:

Skawińska, Julia

Subject and Keywords:

securing of the evidences   report regarding the actual state of affairs   evidence proceedings   executive officer   Code of Civil Procedure   act on court executive officers  
zabezpieczenie dowodów   protokół stanu faktycznego   postępowanie dowodowe   komornik   kodeks postępowania cywilnego   ustawa o komornikach sądowych

Abstract:

The aim of this article is to present the institution of securing of the evidences and of the report regarding the actual state of affairs as well as their comparison. Securing of the evidences is the institution of evidence proceedings and is a competence of court, however, the report regarding the actual state of affairs is non-executive action made by the executive officer. Even though both institutions have many similarities, the differences still exist. For instance, both can have effect on evidence proceedings before initiation. Yet, they differ in the scope of subjects which can initiate proceedings, fees, organisation of the conduct, control. Furthermore, shape of the report regarding the actual state of affairs changed with the beginning of 2019 with the new Act on Court Executive Officers. Inter alia new act introduces definition of the report with new rules that have not been earlier legally regulated. It is true that securing of the evidences has not changed over the last few years, even with there being many revisions of civil proceedings. Nevertheless, it still remains present in the subject’s literature.  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji zabezpieczenia dowodów oraz protokołu stanu faktycznego, a także ich porównanie. Zabezpieczenie dowodów jest instytucją postępowania dowodowego i leży w kompetencji sądu, natomiast protokół jest czynnością nieegzekucyjną dokonywaną przez komornika. Obie instytucje wykazują wiele podobieństw, jednak posiadają równie liczne różnice. Obie mogą wpłynąć na postępowanie dowodowe, jeszcze zanim zostanie ono wszczęte. Jednak różnią się w zakresie podmiotów mogących je wykorzystać, opłat, organizacji przebiegu, kontroli. Co więcej, kształt protokołu stanu faktycznego z początkiem 2019 r. przeszedł wiele zmian wraz z wejściem w życie ustawy o komornikach sądowych. Między innymi nowa ustawa wprowadziła jego definicję, która zawiera wiele obostrzeń niebędących wcześniej uregulowanych ustawowo. Co prawda, zabezpieczenie dowodów nie uległo zmianom w ostatnich latach mimo wielu nowelizacji, które wpłynęły na kształt postępowania cywilnego, jednak wciąż jest obecne w literaturze przedmiotu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108440   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.012

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

330

Number of object content views in PDF format

345

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117280

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information