Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiana planu spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Alternative title:

Change in the creditor repayment plan in consumer bankruptcy proceedings

Creator:

Dela, Mirosław

ORCID:

0000-0002-2078-1049

Subject and Keywords:

upadłość konsumencka ; plan spłaty wierzycieli ; zmiana planu spłaty ; interes wierzyciela

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Plan spłaty wierzycieli ustala się w oparciu o dane dotyczące dochodów i wydatków dłużnika w przeszłości, a także na podstawie prognoz jego przyszłej sytuacji finansowej. Dane historyczne, stanowiące podstawę analizy, nie zawsze są wiarygodne, a przyjmowane przez sąd upadłościowy założenia często okazują się nazbyt optymistyczne. Wykonanie tak sporządzonego planu spłaty okazuje się niemożliwe. Również w trakcie realizacji planu spłaty zdolność płatnicza upadłego może ulec pogorszeniu na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych. Wówczas istnieje konieczność korekty ustalonych pierwotnie obowiązków, adekwatnie do nowej sytuacji ekonomicznej, w której znalazł się upadły. Zmiana planu spłaty odbywa się z reguły na niekorzyść wierzycieli, pomniejszając wysokość należnych im spłat. Autor nie pomija jednak sytuacji odwrotnej, w której kondycja finansowa upadłego ulega poprawie, a plan spłaty należy skorygować na korzyść wierzycieli, zwiększając wysokość ich zaspokojenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.149.164

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK