Object

Title: Liberalisation of personal bankruptcy legislation ; Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liberalisation of personal bankruptcy legislation  
Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Alternative title:

Liberalisation of personal bankruptcy legislation

Creator:

Langer, Maciej

ORCID:

0000-0003-2296-9237

Subject and Keywords:

personal bankruptcy   liberalisation   debt relief   creditor   deptor  
upadłość konsumencka   liberalizacja   oddłużenie   wierzyciel   dłużnik

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of this article is to bring closer the consequences of the still ongoing liberalisation of personal bankruptcy legislation. The amendment of 30 August 2019 significantly expanded the scope of bankruptcy capacity and consequently made it easier to declare bankruptcy and receive debt relief. The consequences of such a legislative procedure are a significant increase in the number of bankruptcy cases, weakening of the position of creditors towards debtors, and a change in the model of bankruptcy adopted in Poland, from a moderate to a liberal one. However, as the analysis of the adopted changes shows, the procedure will only be even more complicated and prolonged.  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na masowy przypływ spraw. Jednakże jak wynika z analizy przyjętych zmian, procedura zostanie tylko jeszcze bardziej skomplikowana i przedłużona.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118584   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.207.218

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

771

Number of object content views in PDF format

771

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127544

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information