Object

Title: Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

Local self-government unit as an example of juridical persons claiming personal rights

Creator:

Baran, Tomasz

Subject and Keywords:

personal rights   legal personhood   self-government   legal personality   legal capacity   natural persons   judicial persons   juridical personality   history and legitimation of personality   theories of personality  
dobra osobiste   samorząd terytorialny   osoba prawna

Abstract:

The subject of this paper is personal rights of legal identify, especially with reference to self-government. In the first part of the text author writes about evolution of the institution in Europe (incl. Poland) and points out constitusional basis of personal rights. The second part of text describes open ended set of personal rights of juridical persons and presents their unique features. In recent years it could have been noticeable that public juridical persons invoke personal rights protection by bringing ‘chilling effect’ lawsuits against representatives of the media, urban activists or ordinary citizens who publicly criticized local government. The third part of text analyses opinions of the Polish Supreme Court which concern that subject  

Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych w procesach pomiędzy jednostkami samorządu takimi jak gmina czy powiat. Trzecia część tekstu przywołuje istotne dla tego tematu wypowiedzi Sądu Najwyższego, który omawianą tendencję zauważa i krytykuje

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104509   ISBN 978-83-66066- (druk)   ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.150

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

1 286

Number of object content views in PDF format

1313

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108805

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information