Obiekt

Tytuł: Rozdział I. Konceptualizacja ochrony konstytucyjnych wolności i praw w Polsce w przypadku działalności gospodarczej osób prawnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rozdział I. Konceptualizacja ochrony konstytucyjnych wolności i praw w Polsce w przypadku działalności gospodarczej osób prawnych

Tytuł odmienny:

The Legal Entity as a Premise for Enforcement of Fundamental Rights

Temat i słowa kluczowe:

The Constitution of Poland   constitutionalism   fundamental rights   public sphere   private sphere   freedom of entrepreneurship   freedom of economic activity   private ownership   commercial companies owned by the State Treasury   mixed-companies   state interventionism   public task   transparency   freedom of information   reuse of public sector information   EU law   public procurement   legal personality   juridicial person   joint-stock company   public company   The Constitutional Tribunal of Poland   Constitutional complaint   European Court of Human Rights   European Court of Justice  
Konstytucja RP   konstytucjonalizm   prawa konstytucyjne   sfera publiczna   sfera prywatna   wolność działalności gospodarczej   własność prywatna   Skarb Państwa   spółki kapitałowe   interwencjonizm   jawność   prawo do informacji publicznej   ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   prawo UE   zamówienia publiczne   osobowość prawna   spółka akcyjna   Trybunał Konstytucyjny   skarga konstytucyjna   Europejski Trybunał Praw Człowieka   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Abstrakt:

The book discusses the dilemma of classifying a legal entity as either private or public one and therefore entitled to or prohibited from claiming constitutional rights in Poland. Polish constitutional law has not developed a clear doctrine which would help to categorize legal entities as a bearer of fundamental rights, especially when the state is not the ultimate backer of private-law organized legal person (e.g. mixed capital companies). The book provides critical insight on the jurisprudence of Polish Constitutional Tribunal, foreign courts and tribunals which may help to clarify the constitutional position of legal persons  
Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
ebook

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066- (druk)  
ISBN 978-83-66066- (online)

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108799

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji