Object

Title: Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych

Alternative title:

Definitions of legal concepts in the legislation regarding turnover taxes

Creator:

Halasz, Artur

ORCID:

0000-0003-2279-4334

Subject and Keywords:

definitions   legal concepts   operative definitions   formed definitions   tax law  
definicje   pojęcia prawne   operatywne definicje   stanowione definicje   prawo podatkowe

Abstract:

The subject of research in the publication were definitions of legal concepts in the legislation concerning turnover taxes and their application. The main objective of the research was to determine how to use definitions of legal concepts in the legislation on turnover taxes. This issue has been considered on a multithreaded basis, starting with the essence of a definition in the legal system, by formulating assumptions for theoretical models to apply definitions of legal concepts in the legislation on turnover taxes, and ending with the examination of the application of these definitions of legal concepts by courts and tax authorities. The content of this publication has been divided into five chapters. Each chapter begins with general notes introducing the issue raised in a given chapter and ends with a short summary  

Przedmiotem badań w monografii były definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych i ich stosowanie. Głównym celem badań było ustalenie sposobu posługiwania się definicjami pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych. Zagadnienie to zostało rozpatrzone wielowątkowo, począwszy od istoty definicji w systemie prawa, przez sformułowanie założeń do teoretycznych modeli stosowania definicji pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych a skończywszy na zbadaniu stosowania tych definicji pojęć prawnych przez sądy i organy podatkowe. Treść niniejszej monografii została podzielona na pięć rozdziałów. Każdy rozdział rozpoczyna się uwagami ogólnymi, wprowadzającymi w poruszane w danym rozdziale zagadnienie oraz kończy się krótkim podsumowaniem.Monografię przygotowano na podstawie metody dogmatyczno-prawnej uzupełnionej metodami historyczno-prawną oraz prawnoporównawczą

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Brzeziński, Bogumił (1948- ). Rec.   Mączyński, Dominik Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:103408   ISBN 978-83-66066-77-9 (druk)   ISBN 978-83-66066-78-6 (online)

DOI:

10.34616/23.19.147

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 150)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Halasz

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 18, 2019

Number of object content hits:

4 754

Number of object content views in PDF format

5074

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108536

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information