Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykluczenie społeczne osób starszych a zasada pomocniczości, czyli jak nie tracić potencjału gminy : z doświadczeń polskich i włoskich w świetle badań wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Creator:

Nowak, Joanna

ORCID:

0000-0003-0832-3704

Subject and Keywords:

wykluczenie   seniorzy   zasada pomocniczości   Longchamps de Bérier, Franciszek (1912-1969)   gmina

Abstract:

Badania nad wykluczeniem społecznym były i nadal są przedmiotem analiz i dociekań Wrocławskich Uczonych (J. Blicharz, J. Behr). Niniejszy artykuł za zasadniczy przedmiot badań przyjmuje ukazanie dorobku badawczego tejże Szkoły. Opracowanie rozpoczyna krótki zarys dotyczący problemu badawczego, czyli zasady pomocniczości, ukazanej w różnych kontekstach (np. pomocniczość jako wizja, idea – J. Jeżewski, jako zasadnicza zasada Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego, a także Lokalnego – L. Kieres, J. Korczak). Wynikiem badawczym artykułu jest przedstawienie pomocniczości jako zasady i mechanizmu umożliwiającego wykorzystanie potencjału seniorów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-79-3 (druk)   ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.142

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Spółdzielnie socjalne ...

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm