PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska polityka wobec Rosji w okresie sprawowania władzy przez rząd pod kierownictwem premier Beaty Szydło. Zarys zagadnienia

Creator:

Robert Foks

Subject and Keywords:

Polska ; Rosja ; stosunki polsko – rosyjskie ; bezpieczeństwo międzynarodowe ; stosunki międzynarodowe ; polityka wschodnia ; NATO ; flanka wschodnia ; Unia Europejska ; sankcje ; Europa Wschodnia ; Ukraina

Abstract:

Autor artykułu przedstawia zarys polskiej polityki zagranicznej, w aspekcie stosunków polsko – rosyjskich, realizowanej w okresie sprawowania władzy przez rząd pod kierownictwem premier B. Szydło (16 XI 2015 r. - 11 XII 2017 r.). Opracowanie prezentuje: tezy diagnostyczne dotyczące wpływu rosyjskiej polityki na sytuację międzynarodową bezpieczeństwa Polski i jej otoczenia oraz założenia koncepcyjne polskiej polityki odnośnie Rosji zawarte w polskich dokumentach strategicznych; realizację koncepcji politycznej (w wybranych obszarach), instrumenty komunikacji między stroną polską i rosyjską w analizowanym okresie; rezultaty polskiej polityki odnośnie Federacji Rosyjskiej po ustaniu funkcjonowania rządu B. Szydło.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017/2018

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.