Object

Title: Symbolika wina w przekazach biblijnych w kontekście kulturowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Symbolika wina w przekazach biblijnych w kontekście kulturowym

Alternative title:

Symbolism of wine in Biblical messages in a cultural context

Creator:

Stasiak, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0949-2043

Subject and Keywords:

Old Testament   New Testament   wine   Passover   Last Supper  
Stary Testament   Nowy Testament   wino   Pascha   Ostatnia Wieczerza

Abstract:

The subject of this study will be an analysis of these ancient texts, including the Old and New Testaments, in which wine is discussed. A method of contextual analysis of literary text in general and biblical texts in particular will be used. Closer analysis of these texts shows that wine used in moderation strengthens and stimulates. The Book of Wisdom of Syrach says: “Wine gives life if drunk in moderation. What is life worth without wine? It came into being to make people happy. Drunk at the right time and in the right amount, wine makes for a glad heart and a cheerful mind” (Sir 31:27-28; see also Prov. 31:6-7). Pagans who worshiped the divine forces of nature also considered the excitement and cheering of the wine divine. The Greeks worshiped in Dionysus (Bacchus), the god of vine growing, as if a savior who frees him from worries and gives life joy. In the ancient East, the vine was identified with the “herb of life”, and the Sumerian sign of “life” was originally a grape leaf. The grapevine is a floral motif representing immortality, just as in archaic messages wine was always considered a symbol of youth and eternal life. In the New Testament, wine is made primarily as one of the matter of the Last Supper and the Eucharist. From this it can be concluded that wine is not only a thirst quenching drink and cheering up the human heart, but also becomes the basis for a spiritually healthy lifestyle  

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza tych tekstów starożytnych, także Starego i Nowego Testamentu, w których mowa jest o winie. Zastosowana zostanie metoda analizy kontekstualnej tekstu literackiego w ogólności, a tekstów biblijnych w szczególności. Bliższa analiza tych tekstów pokazuje, że wino używane z umiarem wzmacnia i działa pobudzająco. Księga Mądrości Syracha powiada: „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę [...]. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem” (Syr 31,27n; por. też Prz 31,6-7). Poganie, którzy oddawali cześć boską siłom natury, uważali również podniecające i rozweselające działanie wina za boskie. Grecy czcili w Dionizosie (Bachusie), bogu uprawy winnej latorośli, jakby wybawiciela, który uwalnia od trosk i obdarza radością życia. Na starożytnym Wschodzie krzew winny utożsamiano z „ziołem życia”, a sumeryjskim znakiem „życia” był pierwotnie liść winogronowy. Krzew winogronowy jest roślinnym motywem wyobrażającym nieśmiertelność, tak jak w archaicznych przekazach wino było zawsze uważane za symbol młodości i wiecznego życia. W Nowym Testamencie wino jawi się przede wszystkim jako jedna z materii Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii. Można stąd wyciągnąć wniosek, że wino nie tylko jest napojem gaszącym pragnienie i rozweselającym serce człowieka, lecz także staje się podstawą duchowo-zdrowego stylu życia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99739   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.115

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

3 830

Number of object content views in PDF format

3865

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107906

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information