Object

Title: Ewolucja referendum gminnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja referendum gminnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

Alternative title:

Evolution of the municipal referendum in the Third Republic of Poland

Creator:

Maciąg, Anna

Subject and Keywords:

referendum lokalne   referendum gminne   III Rzeczypospolita   ewolucja referendum gminnego   demokracja bezpośrednia

Abstract:

The author of the article conducts the evolution of the municipal referendum, based on features such: criteria as territorial, subjective and objective scope, purpose, form of voting, authorized bodies, result and costs of this institution in the III Republic of Poland. The article is mainly based on the provisions of normative acts, adding information from the achievements of doctrine and jurisprudence. The summary of the article is a table, in which the author compared changes in the municipal referendum  

Autorka w prezentowanym artykule przedstawia ewolucję referendum gminnego, biorąc pod uwagękryteria takie, jak: zakres terytorialny, podmiotowy i przedmiotowy, cel, formę głosowania,uprawnione organy, wynik i koszty tej instytucji w III RP. Artykuł w głównej mierze opiera się naprzepisach aktów normatywnych, uzupełniając informacjęz wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podsumowanie artykułu stanowi tabela,porównująca zmiany w instytucji referendum gminnego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108791   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 71-84

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

104

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104501

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information