Object

Title: Między prawem wewnętrznym a powszechnym – uwagi na tle języka aktów prawa wyznaniowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między prawem wewnętrznym a powszechnym – uwagi na tle języka aktów prawa wyznaniowego

Alternative title:

Between ecclesiatical law and ordinary law – comments on the language of acts of law on religion

Creator:

Bernaciński, Łukasz

Subject and Keywords:

konkordat   kult publiczny   prawo wyznaniowe   prawo kanoniczne

Abstract:

Normative acts of law on religion regulate state – churches relations. Not only people educated in the field of public law participate in the regulation, but also specialists in church law. The internal law of religious communities is characterized by a different conceptual system and legal principles. The above implies the need to adapt the language of sources of law on religion to the conceptual apparatus of both legal orders, which leads to disputes of interpretation and the creation of unintentional loopholes. In the paper, the author present and discuss examples of disputable disputes arising from various scope of designata of concepts used in normative acts of religious law. In conclusion, systemic solutions were proposed that could contribute to reducing the scale of the discussed problem in the process of creating and applying the law  

Akty normatywne prawa wyznaniowego regulują szczególny aspekt działalności państwa to jest obszar relacji z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. W tworzeniu regulacji uczestniczą nie tylko osoby wykształcone w zakresie prawa powszechnie obowiązującego, ale również specjaliści z zakresu prawa kościelnego (najczęściej prawa kanonicznego) – prawa partykularnego kościołów i innych związków konfesyjnych. Prawo wewnętrzne wspólnot religijnych cechuje się odmiennym systemem pojęciowym oraz dyferentnymi niejednokrotnie zasadami prawnymi. Z powyższego wynika konieczność dostosowywania języka źródeł prawa powszechnie obowiązującego do aparatu pojęciowego obu porządków prawnych, co nieuchronnie prowadzi do sporów interpretacyjnych i powstawania niezamierzonych luk prawnych. W referacie przedstawiono kilka przykładów sporów interpretacyjnych wynikających z różnego zakresu desygnatów pojęć (w prawie powszechnie obowiązującym, kanonicznym czy nawet liturgicznym) użytych w aktach normatywnych prawa wyznaniowego. Przytoczone przykłady zostały wybrane ze względu na szczególną doniosłość dla życia społecznego – na przykład funkcjonowania szkół czy więzień, organizowania pielgrzymek oraz procesji oraz wymiaru należności podatkowych. Zaprezentowano także obecne, doraźne rozwiązania omawianych problemów jakie wypracowane zostały w orzecznictwie oraz przez doktrynę. W zakończeniu zaproponowano systemowe rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia skali omawianego problemu w procesie tworzenia i stosowania praw

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108787   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 20-30

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

May 5, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

159

Number of object content views in PDF format

165

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104479

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information