Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka obywatelstwa na Cyprze i przynależności państwowej mieszkańców tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego

Alternative title:

Citizenship in Cyprus and the problem of nationality of the inhabitants of so-called Turkish Republic of Northern Cyprus

Creator:

Wereszko, Wojciech

Subject and Keywords:

Cypr   Republika Cypryjska   Turecka Republika Cypru Północnego   obywatelstwo

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Wieloletnie konflikty i napięcia pomiędzy Grekami i Turkami cypryjskimi, a ostatecznie turecka inwazja z 1974 roku, doprowadziły do faktycznego podziału Cypru na dwie różne etnicznie części. Wobec powstania na terytoriach okupowanych nieuznawanej na świecie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego pojawił się problem określenia przynależności państwowej jej mieszkańców. Obowiązujące w Republice Cypryjskiej prawo nie pozbawiło zamieszkałych na Cyprze Północnym Turków cypryjskich obywatelstwa ani nie uniemożliwia im wprost jego uzyskania. Jednakże zmiany demograficzne, wciąż nierozwiązany spór o zasięgu międzynarodowym oraz polityka cypryjskich władz sprawiły, że w pewnych sytuacjach uzyskanie przez Turków cypryjskich obywatelstwa cypryjskiego jest znacząco utrudnione czy wręcz niemożliwe

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X  
ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.429.442

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 429-442

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm