Object

Title: The deadlines for paying social security contributions

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The deadlines for paying social security contributions

Alternative title:

O terminach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Creator:

Wantoch-Rekowski, Jacek   Kwaśniewski, Robert   Wilmanowicz, Martyna

ORCID:

0000-0002-1606-7790   0000-0002-1879-7471   0000-0003-1847-9905

Subject and Keywords:

deadlines   social insurance contributions   facilitations in the payment of contributions  
terminy   składki na ubezpieczenia społeczne   ułatwienia w opłacaniu składek

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Social security contributions are to be paid according to statutory deadlines. Failure to pay on time results in various consequences for the payer. First of all, according to Article 23 Sec. 1 of the law relating to the social security system, for unpaid contributions the payer must pay statutory interest. ZUS (the Polish Social Security Institution) may also apply a sanction in the form of imposing an additional fee. However, statutory deadlines may be modified – e.g., on the basis of Article 12 Sec. 5 of the Tax Ordinance or as a result of postponing the date of payment of contributions. A contentious issue, which is also analysed by the authors, is whether the repayment of overdue contributions in instalments causes the statutory deadline for their payment to be extended – until the date specified in the instalment agreement  

Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane w terminach ustawowych. Ich nieopłacenie w terminie skutkuje różnorakimi konsekwencjami dla płatnika składek. Przede wszystkim, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy systemowej, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę. ZUS może także stosować sankcję w postaci wymierzenia opłaty dodatkowej. Terminy ustawowe mogą być jednak modyfikowane – np. na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej czy w wyniku odroczenia terminu płatności składek. Kwestią sporną, którą także analizują autorzy jest ustalenie, czy rozłożenie zaległych składek na raty powoduje, że wydłużeniu ulega ustawowy termin ich zapłaty – do dnia określonego w umowie o rozłożenie na raty

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95984

Language:

eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 7-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

50

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103320

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information