Object

Title: Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

Creator:

Dubis, Wojciech

Subject and Keywords:

przedawnienie   konsument   roszczenia przeciwko konsumentowi   uwzględnianie upływu terminu przedawnienia z urzędu   skrócenie ogólnego terminu przedawnienia   koniec terminu przedawnienia na ostatni dzień roku kalendarzowego

Abstract:

Nowelizacja przepisów o przedawnieniu dokonana na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w poważnym stopniu zmieniła kształt tej instytucji w prawie polskim. Jednolita konstrukcja przedawnienia została rozbita i obecnie mówić należy o przedawnieniu roszczeń wobec konsumentów i przedawnieniu innych roszczeń. Wprowadzona nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, poza koniecznością oznaczenia daty wymagalności roszczenia we wszystkich pozwach w sprawach o zasądzenie roszczenia, przynosi fundamentalną zmianę podejścia do skutków upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec konsumentów i zasadniczo nakazuje się uwzględnianie tego przez sąd z urzędu. Doszło też do skrócenia ogólnego terminu przedawnienia z dziesięciu do sześciu lat i równocześnie określenia, iż dla roszczeń przedawniających się w terminie dwóch lat lub dłuższym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95807   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.034

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wojciech Dubis

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

1 416

Number of object content views in PDF format

1494

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102938

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information