Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd orzecznictwa ETPCz i regulacje w zakresie osób pozbawionych wolności niepełnosprawnych fizyczne

Creator:

Głowińska, Magdalena

ORCID:

0000-0002-3598-9774

Subject and Keywords:

niepełnosprawny więzień ; niepełnosprawność fizyczna ; orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ; prawo karne wykonawcze

Abstract:

Osoby niepełnosprawne to coraz większa grupa pozostająca w izolacji penitencjarnej. Z biegiem lat ludzie niepełnosprawni fizycznie zaczęli być postrzegani i szczegółowo analizować ich potrzeby podczas pobytu w więzieniu. Polskie ustawodawstwo wprowadziło regulacje mające na celu normalizację ich sytuacji. Pomimo wysiłków sytuacja niepełnosprawnych więźniów pozostawia wiele nieprawidłowości, co wyraźnie widać w niekorzystnych decyzjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sytuacja więźniów niepełnosprawnych wymaga stałej pracy nad opracowaniem odrębnej koncepcji ich leczenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red. ; Jedlecka, Wioletta. Red. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.079

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Magdalena Głowińska