Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Creator:

Pasek, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-5466-8688

Subject and Keywords:

prawo upadłościowe   masa upadłości   skutki ogłoszenia upadłości   małżeńskie ustroje majątkowe

Abstract:

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego jest zagadnieniem złożonym i budzącym wiele kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny oraz w judykaturze. Temat ten ma bowiem duże znaczenie praktyczne – ogłoszenie upadłości wywiera daleko idące skutki nie tylko wobec majątku dłużnika, ale także jego małżonka. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na wątpliwości, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepisów regulujących omawianą kwestię. Omówione zostało również, jaki wpływ na skład masy upadłości ma wybór małżeńskiego ustroju majątkowego oraz jakie roszczenia przysługują małżonkowi upadłego z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.067

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Pasek