PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa ; Koszczyc, Marta ; Jakubowska, Luba ; Marcinkiewicz-Wilk, Aleksandra ; Gulanowski, Jacek ; Kabát, Michal ; Švecová, Magdaléna ; Milenkovic Jankovic, Tijana ; Barone, Paola ; Giannelaki, Charoula ; Žemaitaitytė, Irena ; Katkonienė, Agata ; Januškevičiūtė, Asta ; Indrašienė, Valdonė

Subject and Keywords:

seniorzy ; andragonika ; edukacja osób starszych ; gry miejskie ; edutaiment

Abstract:

Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale dokonano diagnozy dotyczącej osób starszych i ich kompetencji w zakresie nowych technologii. W tym rozdziale opisano także dostępne w krajach partnerskich programy edukacyjne w zakresie ICT skierowane do osób starszych. Kolejny rozdział zawiera opis i wyniki eksperymentu pedagogicznego, którego celem było porównanie efektywności metody uczenia seniorów używania smartfonów. W eksperymencie porównano metodę klasowo-lekcyjną, która dominuje w ofercie edukacyjnej skierowanej do seniorów, z metodą zgodną ze strategiąedutainmentu – gry miejskiej. Ostatnia część zawiera scenariusze zajęć, dedykowanych zarówno metodzie gier miejskich, jak i zajęciom klasowo-lekcyjnym. Prezentowany Czytelnikowi podręcznik może być interesującą pozycją dla praktyków zajmujących się andragogiką, edukacją osób starszych czy edukacją w zakresie ICT, gdyż zawiera gotowe programy edukacyjne, które można bezpośrednio implementować we własnej praktyce związanej z edukacją seniorów. Warto także zauważyć, że wyniki przeprowadzonych badań w istotny sposób wzbogacają obszar andragogiki i dydaktyki, ukazując grę miejską jako efektywną metodę uczenia się.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-62618-47-7 ; doi:10.34616/22.19.061

Language:

pol

Access rights:

Uznanie autorstwa 3.0 Polska CC BY 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.