Obiekt

Tytuł: Rada Państwa Republiki Kuby jako przykład naczelnego organu prezydialnego w państwie socjalistycznym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rada Państwa Republiki Kuby jako przykład naczelnego organu prezydialnego w państwie socjalistycznym

Autor:

Bury, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

head of state   presidential body   Republic of Cuba   Council of State  
Republika Kuby   Rada Państwa   organ prezydialny   głowa państwa

Abstrakt:

This article presents issues related to the functioning of the Council of State in the political system of the Republic of Cuba. The Council of State is a very specific body – on the one hand, the Constitution places it in the role of a parliamentary body, on the other hand, it provides the Council with a number of independent competences, including those typical of the head of state. The unambiguous definition of the Council’s character is also hindered by the fact that its President, entitled the “Head of State and Government” by the Constitution, also possesses some of the rights that traditionally belong to the head of state. All these elements make the Council an institution that does not have a proper equivalent in other socialist countries.  
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem Rady Państwa w systemie ustrojowym Republiki Kuby. Rada Państwa jest organem nader specyficznym – z jednej strony Konstytucja sytuuje ją w roli organu parlamentu, z drugiej zaś wyposaża Radę w wiele samodzielnych kompetencji, w tym typowych dla głowy państwa. Jednoznaczne określenie charakteru Rady utrudnia ponadto fakt, że jej Przewodniczący, tytułowany przez Konstytucję „Szefem Państwa i Rządu”, również posiada część uprawnień przynależnych tradycyjnie głowie państwa. Wszystkie te elementy czynią z Rady instytucję niemającą właściwie odpowiednika w innych państwach socjalistycznych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94838

DOI:

10.34616/23.19.003

Język:

pol

Powiązanie:

(E-Monografie ; No. 129)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Paweł Bury

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

2 kwi 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

168

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

199

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102033

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji