Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Samotne rodzicielstwo oczami matek

Creator:

Róg, Anna

Subject and Keywords:

samotne macierzyństwo   wsparcie społeczne   problemy rodzin niepełnych

Abstract:

Artykuł poświęcony jest analizie opinii matek dotyczących samotnego rodzicielstwa. Istotnym celem badań była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak samotne matki postrzegają swoje rodzicielstwo. Jak oceniają swoją sytuację oraz jakie wskazują trudności w zakresie samotnego wychowywania dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego. Badania z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety przeprowadzono w grupie 159 kobiet. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących takich kwestii, jak sytuacja ekonomiczna rodzin niepełnych oraz problemy i trudności wynikające z samotnego macierzyństwa. Uzupełnienie artykułu stanowią swobodne wypowiedzi respondentek na temat samotnego rodzicielstwa. Wypowiedzi te uporządkowane zostały w kategorie ukazujące, jak samotne matki postrzegają swoją sytuację życiową. Opinie te podzielono na następujące kategorie: samotne macierzyństwo jako źródło problemów finansowych i wyrzeczeń, samotne macierzyństwo, jako źródło dyskryminacji społecznej i problemów związanych ze zbyt niskim poziomem wsparcia dla matek, samotne macierzyństwo jako brak wsparcia ze strony ojca dziecka, samotne macierzyństwo z wyboru, samotne macierzyństwo, jako wyzwanie i radość. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że samotnym matkom brakuje wsparcia dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ich samych, jak i ich rodzin. Badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu nie mają charakteru zamkniętego. Nadal prowadzone są wywiady, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania rodzin samotnych matek oraz wypracowanie kierunków pomocy umożliwiającej takie wspieranie kobiet, by nie zakłócać ich podmiotowego funkcjonowania i samodzielnego decydowania o życiu swoim oraz swoich dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.381.397

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.