Object

Title: Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego a relacje osób osieroconych z rodzinami i opiekunami

PLMET:

click here to follow the link

ORCID:

0000-0003-4804-067X

Abstract:

Celem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja poznanych doświadczeń wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego we Włoszczowie. Na potrzeby niniejszych badań zastosowano metodę jakościową. Posłużono się analizą narracyjną, możliwą dzięki przeprowadzeniu wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, zawierającego określone dyspozycje zagadnień. Zgromadzone treści były niezbędne w stworzeniu i przedstawieniu studium indywidualnych przypadków. Dzięki zastosowanym metodom badawczym poznano sytuację, problemy, a także plany na przyszłość młodzieży, która od wielu lat przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rozważono również wybrane aspekty dotyczące relacjiosób osieroconych z ich opiekunami. Badania, wraz z odwołaniem do literatury tematu pozwoliły zgłębić przyczyny i skutki sieroctwa społecznego. Niemożność realizowania przez rodzinę przypisanych jej funkcji powoduje, iż zobligowane zostają do tego określone placówki, czego przykładem może być Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego we Włoszczowie. Wychowankowie tego miejsca wkraczają w etap dorosłości z bagażem licznych trudnych doświadczeń, co może utrudniać ich funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dzieciństwo i okres wczesnej młodości spędzone w placówce opiekuńczo-wychowawczej sprzyja wytworzeniu silnych relacji wychowanków z ich opiekunami. Należy jednak podkreślić że opisywana placówka nie stanowi alternatywy dla rodziny naturalnej, co jest nie tyle nieosiągalne, co nieprawidłowe z punktu widzenia roli, jaka spoczywa na istnieniu poszczególnych form pieczy zastępczej.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95528 ; ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20181.211.224

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

CC BY-SA 3.0 PL

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Feb 21, 2020

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

88

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information