Object

Title: Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – studium prawno-finansowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – studium prawno-finansowe

Creator:

Mikołajek, Martyna

Subject and Keywords:

equity funds   unit linked   life insurance   actuarial   insurance contract  
rynek ubezpieczeniowy   umowa ubezpieczeniowa   aktuariat   fundusze kapitałowe   ubezpieczenia na życie   UFK

Abstract:

The insurance market offers a range of products that meet the various needs of even the most demanding customers. One of those products is life insurance with an insurance capital fund (Unit-linked). The combination of insurance and investment makes it a great source that meets the necessity for security and financial protection. In this work, the author tried to present the basic definitions of describing this type of life insurance. He included legal provisions that regulate the functioning of the insurance product on the market. The study of a selected life insurance would be incomplete without recognition of the types of protection that potential insurers provide against the risk occurring on the actuarial market.  

Rynek ubezpieczeniowy oferuje wachlarz produktów, które spełniając różnego rodzaje potrzeby, trafiają do najbardziej wymagających klientów. Jednym z takich produktów jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łącząc charakter ubezpieczeniowy oraz inwestycyjny, jest doskonałym źródłem spełniającym jedną z ważniejszych potrzeb człowieka – potrzebę bezpieczeństwa i ochrony finansowej. Autor starał się przedstawić w niniejszej pracy podstawowe definicje opisujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zawarł przepisy prawne, regulujące funkcjonowanie przedmiotowego produktu ubezpieczeniowego na rynku. Studium wybranego ubezpieczenia na życie nie byłoby kompletne bez ujęcia rodzajów ochrony potencjalnych ubezpieczających się przed ryzykiem występującym na rynku aktuarialnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94098   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Martyna Mikołajek

Object collections:

Last modified:

Sep 6, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

1 029

Number of object content views in PDF format

1091

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101308

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information