Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – studium prawno-finansowe

Creator:

Mikołajek, Martyna

Subject and Keywords:

rynek ubezpieczeniowy ; umowa ubezpieczeniowa ; aktuariat ; fundusze kapitałowe ; ubezpieczenia na życie ; UFK

Abstract:

Rynek ubezpieczeniowy oferuje wachlarz produktów, które spełniając różnego rodzaje potrzeby, trafiają do najbardziej wymagających klientów. Jednym z takich produktów jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łącząc charakter ubezpieczeniowy oraz inwestycyjny, jest doskonałym źródłem spełniającym jedną z ważniejszych potrzeb człowieka – potrzebę bezpieczeństwa i ochrony finansowej. Autor starał się przedstawić w niniejszej pracy podstawowe definicje opisujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zawarł przepisy prawne, regulujące funkcjonowanie przedmiotowego produktu ubezpieczeniowego na rynku. Studium wybranego ubezpieczenia na życie nie byłoby kompletne bez ujęcia rodzajów ochrony potencjalnych ubezpieczających się przed ryzykiem występującym na rynku aktuarialnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Karpińska, Marzena. Red. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Martyna Mikołajek