Object

Title: Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku

Creator:

Wiktorowski, Grzegorz

Subject and Keywords:

sexuality   adolescent guide(book)   [sexual] purity   Evangelicalism  
poradnik dla adolescentów   ewangelikalizm   seksualność   czystość (seksualna)

Abstract:

The aim of the article is to show the discursive strategies used in the guides on dating and sexuality for adolescents written from evangelical perspectives and, therefore, religious ones. Applying a specific mode of justification and argumentation as well as specific rhetorical means as persuasive means, the authors create a narrative to encourage adolescent youth to refrain from taking sexual activity and maintaining purity until their wedding day. This last category is defined in several important aspects, which can be described as moral-ethical, sacral, psychological and therapeutic, which refer to the contexts that medicalized attitudes and morals. The analysis of the material allows to understand the formation of the religious cognitive universe and the causal models to which it refers. This allows to construct educational and communication strategies with religious communities in a practical way, which is extremely important in a pluralistic and democratic society.  

Celem artykułu jest ukazanie strategii dyskursywnych stosowanych w poradniku o randkowaniu i seksualności dla adolescentów, pisanym z perspektywy ewangelikalnej, a zatem religijnej. Stosując specyficzny tryb uzasadniania i argumentacji oraz określone środki retoryczne jako środki perswazyjne, autorzy kreują narrację, która ma zachęcić dorastającą młodzież do powstrzymania się od podjęcia aktywności seksualnej i zachowania czystości do dnia swojego ślubu. Tę ostatnią kategorię definiują w kilku istotnych aspektach, które możemy określić jako moralno-etyczne, sakralne, psychologiczne oraz terapeutyczne, odsyłające do kontekstów medykalizujących postawy i moralność. Analiza materiału pozwala zrozumieć kształtowanie się religijnego uniwersum poznawczego oraz modeli przyczynowych, do których się odwołuje. Umożliwia to budowanie w praktyczny sposób strategii edukacyjnych i komunikacyjnych ze wspólnotami religijnymi, co jest niezwykle istotne w pluralistycznym i demokratycznym społeczeństwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94088   ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.18.1.170.193

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Wiktorowski

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

418

Number of object content views in PDF format

170

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101297

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information