Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność zgromadzeń dzieci na tle międzynarodowych i polskich rozwiązań prawnych

Creator:

Rzucidło, Jakub   Węgrzyn, Justyna

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń dzieci   Konstytucja RP

Abstract:

Adresatem wolności zgromadzeń jest każdy człowiek. To powinno oznaczać, że z wolności tej mogą korzystać także dzieci - osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Istotne są przy tym regulacje prawa międzynarodowego, które mogą nakładać na poszczególne państwa (związane takimi normami prawnymi), obowiązki w zakresie zagwarantowania małoletnim możliwości organizowania lub uczestniczenia w zgromadzeniu. O ile Rzeczpospolita Polska jest związana takimi przepisami, to muszą one znaleźć swoje odzwierciedlenie także w krajowym porządku prawnym. Stąd też zagadnienie to wymaga wszechstronnego rozstrzygnięcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Jakub Rzucidło   Copyright by Justyna Węgrzyn