Object

Title: Wolność zgromadzeń : Rozdział III. Wolność zgromadzeń w ujęciu prawnoporównawczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność zgromadzeń : Rozdział III. Wolność zgromadzeń w ujęciu prawnoporównawczym

Subject and Keywords:

human rights   constitutional law   Constitution of the Republic of Poland   counter-manifestation   assembly   cyclical assembly   The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms   the European Court of Human Rights   freedom of assembly   manifestation  
prawo konstytucyjne   Europejski Trybunał Praw Człowieka   prawa człowieka   Konstytucja RP   wolność zgromadzeń   Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności   kontrmanifestacja   zgromadzenie   zgromadzenie cykliczne   manifestacja

Abstract:

The monograph concerns the freedom of assembly which is considered the foundation of democracy. To exercise this right is to freely express one’s opinion, whether it pertains to the functioning of the state, the functioning of any particular community or any other matter. It is not the state but rather an individual who is the beneficiary of the freedom of assembly. Thus, the task is for the state to guarantee to the individuals — even if their opinions are contrary to the majority — the ability to publicly display said opinions. In this collective monograph we present theoretical and practical aspects of excising the freedom of assembly, as well as the evaluation of the effect of the actions taken by the state legislature, consisting of numerous substantial changes of the law — the Act on Assemblies.  

Monografia poświęcona została wolności zgromadzeń, uznawanej za fundament demokracji. W ramach tej wolności każdy może swobodnie wyrazić swój pogląd zarówno w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem państwa czy też konkretnej wspólnoty, jak i każdego innego zagadnienia. Beneficjentem wolności zgromadzeń jest bowiem jednostka, a nie państwo. Rolą państwa staje się zapewnienie jednostkom – nawet gdy ich poglądy pozostają w sprzeczności z poglądami większości – możliwości ich publicznego przedstawienia. W przygotowanym zbiorowym opracowaniu monograficznym prezentujemy nie tylko teoretyczne i praktyczne aspekty towarzyszące realizacji wolności zgromadzeń, ale także ocenę efektów działań prawodawcy krajowego, który w ostatnim czasie dokonał wielu istotnych modyfikacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.   Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Authors and Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101252

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information