Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona wizerunku uczestników zgromadzenia

Creator:

Kuczma, Emilia

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń   ochrona wizerunku   wizerunek   prawa człowieka   rozpowszechnianie wizerunku   wizerunek uczestnika zgromadzenia   dobro osobiste człowieka   zgoda na rozpowszechnianie wizerunku   zgromadzenie

Abstract:

Wizerunek jest cechą charakterystyczną każdemu człowiekowi stanowiącą jego dobro osobiste i jako takie podlega szczególnej ochronie. Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby co do zasady wymaga uzyskania od niej zgody, zatem jego bezprawne wykorzystywanie stanowi o naruszeniu tego dobra. Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne wprowadza jednak pewne wyjątki od tej ogólnej reguły stanowiąc, iż w przypadku, gdy rozpowszechnianie dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak np. zgromadzenie, nie jest wymagana wspomniana zgoda. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i określenie granic ochrony wizerunku uczestników zgromadzenia jako elementu większej całości w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Emilia Kuczma