Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność zgromadzeń w Polsce po nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach

Creator:

Drewniowska, Kinga

Subject and Keywords:

wolność zgromadzeń ; ograniczenia wolności zgromadzeń ; zgromadzenia cykliczne ; wolności i prawa jednostki

Abstract:

Wolność zgromadzeń zagwarantowana przez art. 57 Konstytucji RP oraz szereg regulacji międzynarodowych stanowi jedną z podstawowych wolności jednostki w państwie. Głównym celem wolności zgromadzeń jest zapewnienie swobody wyrażania opinii i przekonań, co stanowi wartość niezwykle ważną w każdym demokratycznym państwie. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie zmian, które wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Celem artykułu jest pokazanie najważniejszych zmian w ustawie oraz ich krytyka, zwłaszcza w kontekście ograniczania wolności zgromadzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Kinga Drewniowska