Obiekt

Tytuł: Umowa cywilno-prawna jako umowa agencyjna w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Umowa cywilno-prawna jako umowa agencyjna w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi

Tytuł odmienny:

The civil-law contract as agency contract in the context of cooperation with business entities

Autor:

Firlit, Jarosław

Temat i słowa kluczowe:

civil-law contract   agency contract   responsibility of the agent   cooperation with business entities  
umowa cywilno-prawna   umowa agencyjna   odpowiedzialność agenta   współpraca z podmiotami gospodarczymi

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

The following paper analyses the civil law contract as agency contract in the context of cooperation with business entities in light of prevailing legal provisions. The contract, as a necessary legal basis which details the type of performed actions as well as the salary of the person receiving the salary, in case of any litigation can become in the future an element of proof in the process of vindication of ones rights and responsibilities when bad execution of commission is occurring. The goal of this paper is to present the types of currently existing contracts and to describe their unique characteristics in light of prevailing legal provisions. Because of the specific nature of this paper the main research method will be an objective analysis of the current legal order and empirical experience aimed at systematizing the most important issues concerning the responsibility of parties of a civil-law contract. With a proper analysis and understanding of the aforementioned factors and with an appreciation of practical provisions we can secure our rights stemming from the contract, such as our salary and the time of payment  
Przedmiotowy referat obrazuje umowę cywilno-prawną jako umowę agencyjną w kontekście współpracy z podmiotami gospodarczymi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Umowa jako niezbędna podstawa prawna uwzględniająca rodzaj wykonywanych czynności jak i wynagrodzenie osoby przyjmującej wynagrodzenie w przypadku jakikolwiek sporów sądowych stanowi w przyszłości element dowodowy przy dochodzeniu swoich praw i obowiązków podczas złego wykonywania zlecenia. Celem referatu jest przedstawienie rodzajów obecnie występujących umów oraz wyjaśnienie ich specyficznych cech w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na charakter referatu główną metodą badawczą będzie obiektywna analiza aktualnego porządku prawnego oraz doświadczenia praktycznego mającego na celu usystematyzowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących odpowiedzialności stron zawierających umowę cywilno-prawną. Przy odpowiedniej analizie i zrozumieniu wyżej opisanych czynników z uwzględnieniem zasad praktycznych możemy zabezpieczyć swoje prawa wynikające z tytułu zawarcia umowy m.in. swoje wynagrodzenie i czas zapłaty

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93978

Język:

pol   eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

13 gru 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

354

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

437

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100520

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji