Object

Title: Korzystanie z określeń nieostrych przy tworzeniu definicji legalnych w prawie podatkowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Korzystanie z określeń nieostrych przy tworzeniu definicji legalnych w prawie podatkowym

Creator:

Borszowski, Paweł

Subject and Keywords:

vague terms   the legal definition in tax law   determinants  
określenie nieostre   determinanty   definicja legalna w prawie podatkowym

Abstract:

The study analyzed one of the significant problems in the creation of tax law. The consequences of this issue can be observed in tax practice. It is about creating legal definitions in tax law using vague terms in their normative shape. It is not an easy task for the legislator. On the one hand, it is about precisely defining the scope of the defined concept, and on the other hand applying a certain vagueness. Therefore, it is crucial to indicate the determinants of the use of vague terms as part of formulating legal definitions in tax law.  

W opracowaniu poddano analizie jeden z istotnych problemów w ramach tworzenia prawa podatkowego, którego konsekwencje rzutują na jego stosowanie. Chodzi o tworzenie definicji legalnych w prawie podatkowym z wykorzystaniem w ich kształcie normatywnym określeń nieostrych. Nie jest to zadanie proste dla prawodawcy. Z jednej strony chodzi bowiem o precyzyjne ustalenie zakresu definiowanego pojęcia, a z drugiej strony o zastosowanie pewnej nieostrości. Stąd też kluczowe znaczenie ma wskazanie determinantów korzystania z określeń nieostrych w ramach formułowania definicji legalnych w prawie podatkowym.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89605   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Borszowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2023

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

1 105

Number of object content views in PDF format

1281

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95403

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information