Object

Title: Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona   Klimowicz, Monika   Michalewska-Pawlak, Małgorzata   Moroń, Dorota

Subject and Keywords:

social investment   ASOS   elderly people social activity   INNOSI  
inwestycje społeczne   Horyzont 2020   ASOS   aktywizacja społeczna   InnoSI

Abstract:

This book presents the results of a research project Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) nr 649189, financed by the European Commission in the frames of Horizon 2020 Programme. The research work carried out under this project conducted in 2015-2017 covered many stages: desk research, through defining the institutional, financial and political social investments in selected European countries, constructing indicators of their measurement, identification of innovative investment solutions at the local level and regional studies in Europe, analysis of selected case studies, till attempting to forecast future scenarios for the development of social investments based on the foresight method. The outlined assumptions of the investment paradigm and the controversies appearing around this concept point to the relevance of the issue and the great interest in social investments both in the scientific and practical aspects. These two areas - theory and practice - are combined in this monograph. It presents the investment approach in public policies in the European Union, with particular emphasis on the Polish context of solutions and investment activities undertaken in practice. On the conceptual and methodological level, the considerations taken up in the book are based on the theory of change, which presents preliminary assumptions and key actions to implement effective and efficient public intervention. The theory of change is applied to the analysis the social investment. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Government Program for the Elderly Social Activity, ASOS) was presented as an example of the innovative social investment created at national and implemented at local level in Poland.  

Publikacja naukowa jest efektem prac badawczych podjętych w ramach projektu Innovative Social Investement: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) nr 649189, sfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Realizowane w ramach niniejszego projektu prace badawcze prowadzone w latach 2015–2017 obejmowały wiele etapów: od analizy istniejącej literatury przedmiotu, poprzez określenie ram instytucjonalnych, finansowych i politycznych inwestycji społecznych w wybranych państwach europejskich, konstruowanie wskaźników ich pomiaru, identyfikację innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym w Europie, analizę wybranych studiów przypadków czy wreszcie po próby prognozowania scenariuszy przyszłości dla rozwoju inwestycji społecznych na podstawie metody foresight. Przedstawione w zarysie założenia paradygmatu inwestycyjnego i kontrowersje pojawiające się wokół tej koncepcji wskazują na aktualność problematyki i duże zainteresowanie inwestycjami społecznymi zarówno w aspekcie naukowym, jak i w praktyce. Te dwa obszary – teorię i praktykę – Autorki łączą również w niniejszej monografii. Monografia prezentuje podejście inwestycyjne w politykach publicznych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu rozwiązań i podejmowanych w praktyce działań inwestycyjnych. Oddawana do rąk czytelnika monografia stanowi wkład w naukowy dyskurs dotyczący innowacyjnych inwestycji społecznych. W warstwie koncepcyjno-metodologicznej rozważania podjęte na jej łamach opierają się na teorii zmiany, prezentującej założenia wstępne i kluczowe działania, jakie należy podjąć w celu realizacji skutecznej i efektywnej interwencji publicznej. Teoria zmiany ma zastosowanie do analizy rezultatów inwestycji społecznej, której przykładem jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS, będący przedmiotem ewaluacji przeprowadzonej na przykładzie wybranego projektu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Date issued:

2017

Detailed Type:

book  
książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89467   ISBN 978-83-7383-929-8

DOI:

10.7366/9788373839298

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jan 16, 2023

In our library since:

Mar 20, 2018

Number of object content hits:

111

Number of object content views in PDF format

168

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94975

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information