Object

Title: Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

integracja społeczna   publiczne prawo podmiotowe w edukacji   edukacja osób niepełnosprawnych   dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnością   prawne gwarancje w zakresie prawa do nauki   status osób niepełnosprawnych w systemie oświaty   problem ekskluzji społecznej   zadania oświatowe   bariery dla osób z niepełnosprawnością

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest wskazanie na wybrane regulacje prawne w zakresie prawa do nauki osób niepełnosprawnych. Ważne z punktu widzenia przedmiotu opracowania jest pytanie, czy prawo jest wystarczającym narzędziem gwarantującym skuteczną ochronę osób niepełnosprawnych w procesie edukacji. Celowe w tym względzie wydaje się przyjrzenie rozwiązaniom prawnym, które w swej istocie dotyczą statusu osób niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty – realizacji konstytucyjnego prawa do nauki i możliwości dostępu do szkół. Ważne staje się również pytanie, czy edukacja osób z niepełnosprawnością jest wystarczającą metodą ograniczenia zjawiska ekskluzji społecznej i prawnej w społeczeństwie w warunkach współczesnych zmian w administracji publicznej?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79844   ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Oct 27, 2017

Number of object content hits:

1 172

Number of object content views in PDF format

1420

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84857

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information