Object

Title: Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce : Aneks

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce : Aneks

Subject and Keywords:

bariery dla osób niepełnosprawnych   osoby niepełnosprawne   administracja publiczna   zadania publiczne   decentralizacja   kadry administracji publicznej   prawa publiczne osób niepełnosprawnych   sposoby realizacji oczekiwań społecznych   Unia Europejska   zatrudnienie osób niepełnosprawnych   przestrzeń publiczna   ochrona zdrowia   podmioty administracji publicznej   fundacja   rehabilitacja   prawo administracyjne   pływanie   edukacja   problemy strukturalne administracji publicznej   samorząd terytorialny   status osób niepełnosprawnych   osoba z niepełnosprawnością   integracja społeczna   źródła prawa   partycypacja społeczna   subsydiarność   pomoc społeczna   ewakuacja i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych   prawa i obowiązki jednostki   nauka administracji   niepełnosprawność

Abstract:

Jedną z grup społecznych, której zagraża wykluczenie społeczne są osoby niepełnosprawne. Ich udział w życiu społeczno-publicznym bardzo często napotyka na różnego rodzaju trudności związane np. z barierami architektonicznymi, niezrozumieniem społecznym, brakiem empatii u osób zdrowych lub problemami ekonomicznymi. Publikacja „Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce” powstała w ramach projektu „Pływajmy razem”, którego beneficjentami były przede wszystkim dzieci niepełnosprawne uczestniczące w zorganizowanych przez Fundację Pomocy, Rozwoju i Edukacji DRZAZGA, zajęciach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Opracowanie przybliża wybrane administracyjno-prawne i faktyczne problemy wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, oraz podejmuje takie zagadnienia, jak: dostęp osób niepełnosprawnych do urządzeń rekreacyjnych użyteczności publicznej, problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, status osób niepełnosprawnych i rodzaje świadczeń administracji publicznej względem osób niepełnosprawnych; zatrudnienie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, znaczenie rehabilitacji i rekreacji zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84853

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information