Object

Title: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej : Współpraca transgraniczna na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca transgraniczna w administracji publicznej : Współpraca transgraniczna na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

Subject and Keywords:

prawo podatkowe   prawo administracyjne   prawo UE   współpraca transgraniczna w sprawach podatkowych   transterytorialny akt administracyjny   euroregiony   nauki administracyjne   koopetycja   administracja publiczna   samorząd terytorialny   Sieci Transeuropejskie   transgraniczna opieka zdrowotna   współpraca transgraniczna   Instrument Łącząc Europę   europeizacja administracji publicznej   Europejska Polityka Sąsiedztwa   Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej   sieć międzyorganizacyjna   Europejska Współpraca Terytorialna   egzekucja administracyjna   podatek akcyzowy   prawo Laffera

Abstract:

Badania nad współpracą transgraniczną podmiotów publicznych wpisują się w szerszy nurt badań nad europeizacją i internacjonalizacją współczesnej administracji publicznej. Monografia dokonuje nie tylko analizy i krytycznej ocena instrumentów skonstruowanych specjalnie z myślą o realizacji zadań publicznych w bliskości granicy państwowej (instrument Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej). Autorzy uwzględnili wszelkie dostępne mechanizmy prawne i pozaprawne, które sprzyjają otwarciu administracji krajowych na zewnątrz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82525

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information