Object

Title: Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny

Alternative title:

League of Polish Families as a social actor

Creator:

Płoski, Marcin

Subject and Keywords:

League of Polish Families   social actor   structure of the party   European integration   euroscepticism   political transformation   civil society   parliamentarians of the League of Polish Families   party groups of League of Polish Families   members of the League of Polish Families  
Liga Polskich Rodzin   aktor społeczny   struktura partyjna   integracja europejska   eurosceptycyzm   transformacja ustrojowa   społeczeństwo obywatelskie   parlamentarzyści Ligi Polskich Rodzin   koła partyjne Ligi Polskich Rodzin   członkowie Ligi Polskich Rodzin

Abstract:

This book is a monograph, on the political party, that shows the birth, rise and fall of the League of Polish Families. In the chapter I the division was made into individual and collective actors. Chapter II is an attempt to describe the birth and functioning of LPF in the context of a broader national movement. Chapter III focuses on the fields of activities of the national party. Chapter IV is an attempt to recreate the role of LPF on the political scene. Chapter V is an attempt to play the role of LPF on the European political scene. Chapter VI is the description of a research taken on the party groups, surveyed with the usage of a questionnaire technique. Chapter VII is an empirical reflection of the views of LPF deputies and senators about political transformation and Polish integration with European structures. The tool for this method was mainly based on an open interview. Chapter VIII is an attempt to present the Polish society in the perspective of political transformation, and the reflection on the degree of civility and democracy and finaly presents the fall of LPF.  

Niniejsza książka ma charakter monografii poświęconej partii politycznej, która ukazuje narodziny, rozkwit i upadek Ligi Polskich Rodzin. W rozdziale I dokonany został podział na aktorów zbiorowych i indywidualnych. Rozdział II jest próbą opisu narodzin i funkcjonowania LPR w ramach szerszego ruchu narodowego. Rozdział III koncentruje się na polach aktywności partii narodowej. Rozdział IV jest próbą odtworzenia roli LPR-u na scenie politycznej. Rozdział V jest próbą odtworzenia roli LPR na europejskiej scenie politycznej. Rozdział VI stanowi badawczy portret kół partyjnych, przeprowadzony za pomocą metody ankietowej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Rozdział VII jest empirycznym odzwierciedleniem poglądów posłów i senatorów LPR na temat transformacji ustrojowej i integracji Polski ze strukturami europejskimi. Narzędziem tej metody był wywiad swobodny otwarty. Rozdział VIII jest próbą przedstawienia społeczeństwa polskiego w perspektywie transformacji ustrojowej, refleksji nad stopniem obywatelskości i demokracji oraz upadkiem LPR.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78297   ISBN 978-83-63322-28-1  

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Marcin Płoski

Autor opisu:

T.P.

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content hits:

2 903

Number of object content views in PDF format

3765

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80114

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny Apr 26, 2023

This page uses 'cookies'. More information